Coming soon

Binnenkort wordt de gloednieuwe website en huisstijl gelanceerd voor Huis van Drenthe!
Bij vragen of voor reserveringen kunt u mailen naar:
ronaldkuiper@stichtingphusis.nl
Drift 11B, 7991 AA Dwingeloo

Privacyverklaring

Huis van Drenthe BV, gevestigd aan de Oosterhoutstraat 9a, 9401 NA  te Assen, is zich er
van bewust dat het bij de verzorging van een culinaire lunch of diner voor haar gasten
onvermijdelijk is om persoonsgegevens te verwerken.

Wij vinden het belangrijk dat we dit transparant, zorgvuldig en veilig te doen. Hoe we dit
doen kun je lezen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.huisvandrenthe.nl
Drift 11E
7991 AA Dwingeloo
Tel.: 0592-302252
​welkom@huisvandrenthe.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Huis van Drenthe is de verwerkingsverantwoordelijke voor Huis van Drenthe. Huis van
Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website, bij het gebruik
van onze online reserveringsmodule en bij vragen en reserveringen via e-mail en via de
telefoon. Wij maken gebruik van Facebook, Instagram en LinkedIn voor het delen van
nieuws en informatie, maar via deze social media platforms worden geen
persoonsgegevens verwerkt of statistieken verzameld. Huis van Drenthe verwerkt geen
bijzondere persoonsgegevens.
 
De categorieën persoonsgegevens die we verwerken zijn: Naam, telefoonnummer, adres,
e-mail adres en eventuele informatie over diëten, allergieën of andere relevante informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken:

Huis van Drenthe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • we registreren en analyseren het zoekgedrag en paginabezoeken op onze website
  om je daarmee een zo persoonlijk mogelijke ervaring te kunnen bieden op het
 • gebied onze website middels het aanbod van informatie, producten en diensten
  optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • we leggen contactgegevens vast ten behoeve van reserveringen, offertes, vragen,
  informatieverzoeken en dergelijke
 • we leggen persoonsgegevens vast bij betalingen via pinpas of creditcard en als de
  rekening van uw lunch of diner wordt nagestuurd.

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op toestemming dan wel voor
de uitvoering van een overeenkomst.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huis van Drenthe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
doelen waarvoor de gegevens werden verzameld. Financiële informatie en informatie over
betalingen worden op basis van een wettelijke verplichting 7 jaar bewaard. De informatie
van onze website, reserveringsmodule en e-mail worden na één jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Huis van Drenthe verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan andere partijen
anders dan wanneer dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting. Informatie over zoekgedrag op onze website wordt geanalyseerd met Google
Analytics. Deze statistieken zijn ook altijd zichtbaar en toegankelijk voor Google. In de
privacyverklaring van Google.com kun je lezen wat zij met deze informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt conform de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of verwijdering of heb je andere
vragen/opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar welkom@admin

Klachten
Huis van Drenthe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huis van Drenthe neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@huisvandrenthe.nl

Huis van Drenthe
Drift 11E, Dwingeloo
welkom@huisvandrenthe.nl

Privacyverklaring
Cookieverklaring
Colofon

Huis van Drenthe Dwingeloo

Klinkende glazen in Oerdrenthe

Op deze unieke locatie aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld lopen de Drentse Oerbeleving en eigentijdse luxe in elkaar over. In ons restaurant geniet je van heerlijke gerechten, gemaakt van streekgebonden producten. Vaak biologisch en altijd met aandacht voor mensen en onze omgeving.

Reserveer direct een tafeltje

crossmenu